Общество

Общинските съветници от ВМРО с 5 предложения към кмета и председателя на ОбС във Велико Търново

  11:13, 30 Mar 20
Общинските съветници от ВМРО с 5 предложения към кмета и председателя на ОбС във Велико Търново

С цел подпомагане усилията на великотърновци за справяне с извънредната ситуация, за запазване възможностите за развитие на дребния бизнис в общината и за даване сигурност и известно спокойствие на гражданите, великотърновските общински съветници от групата на ВМРО – БНД с председател Евгени Коев изпратиха писмо до председателя на ОбС Венцислав Спирдонов и кмета инж. Даниел Панов, в което са предложили пет точки, касаещи живота и битието на великотърновци в условията на извънредната ситуация. Имайки предвид сходната ситуация в различни големи селища в страната и мерките, предприемани в редица населени места, съветниците смятат за целесъобразно и предлагат да бъдат взети  неотложни решения, някои от които вече въведени в други селища в България.

Първата точка касае преустановяване на дейността, ограниченията и задълженията на ,,синята зона“ в град Велико Търново за периода на действие на извънредното положение в страната.
„Това ще даде възможност най-вече на гражданите на нашия град спокойно самостоятелно да пътуват, за да осъществяват задълженията и ангажиментите си в различните части на града с личните си превозни средства, като по този начин ще облекчат струпването на хора по спирки и в градския транспорт, и ще бъдат по-малко време или ще избегнат излагането си в общодостъпна рискова среда“, е аргументът на съветниците от ВМРО.

Втората точка, която те предлагат, е да бъдат освободени от плащане на наем всички наематели на общински терени и търговски помещения, които в настоящия момент, поради общите ограничителни мерки, са принудени да не осъществяват своята дейност за времето на действие на извънредното положение в страната, с която мярка ще се даде възможност да бъде запазена по-голямата част от дребния бизнес в града и възможността той да се възстанови по-бързо след преминаване на  кризата.

Трета точка от предложението на общинските съветници от ВМРО е предприемане на необходимите действия за приоритетно осигуряване, по възможност и на преференциални цени, от местни производители на задължителните предпазни средства и дезинфектанти в градска поликлиника, състава на личните лекари, медиците, осигуряващи здравните пунктове, Болницата в гр. Велико Търново и други здравни заведения в общината за гарантиране спокойна, пълноценна и сигурна работа на здравните работници в общината, с което да се  гарантира запазването на необходимия брой специалисти за справяне с масовото заболяване.
„Наясно сме, че при пазарна икономика действат пазарни правила дори и при животоспасяващи стоки, но в същото време с цялата отговорност сме убедени, че при извънредни ситуации са възможни, дори наложителни, извънредни адекватни мерки и действия, гарантиращи здравето и живота на хората“, уточняват съветниците.

Четвъртото предложение е предприемането на неотложни стъпки от Община Велико Търново, съвместно с ръководството на МОБАЛ,  за установяване на контакт с великотърновеца Ивайло Пенчев, чието предложение за дарение под условие бе отхвърлено от УМБАЛ ,,Александровска" и да предложи приемане на условията на дарителя, като по този начин ще бъде повишен капацитетът за обслужване и справяне с евентуални услужнения при случаи с COVID 19.
„Дори при условие за обслужване на определени граждани с предимство, каквото е условието на дарителя според информацията в медиите, то през останалото време наличието на подобна специализирана апаратура ще даде шанс на други, вероятно десетки наши съграждани да получат адекватна медицинска помощ и да бъдат спасени човешки животи“, смятат общинските съветници на ВМРО.

Относно работата на Общинския съвет в извънредните условия, предложението на групата на ВМРО към кмета и председатля на ОбС е да бъдат провеждани регулярни ежеседмични или по два пъти на седмица работно-информационни срещи с председателите на политическите групи в Общинския съвет, които могат при необходимост да бъдат и онлайн, за обсъждане на наложителните мерки за справяне с извънредното положение,

„Представяне на обща, единна информация към всички наши съграждани, с цел даване на сигурност и увереност в единните усилия от страна на всички отговорни лица и политически сили в общината за справяне с пандемията, която стъпка вярваме, ще бъде позитивен сигнал към всички наши съграждани и ще допринесе ако не за спиране, то за силно редуциране на разпространението на невярна и спекулативна информация, създаваща несигурност и тревожност сред съгражданите ни“, убедени са съветниците.

„В тези усилни дни представителите на ВМРО-БНД оставаме отговорни към справяне с предизвикателствата, пред които е изправено цялото ни общество, и имаме готовност за подкрепа и съдействие по отношение на всички действия и мерки в името на добруванито и благото на нашите съграждани и гр. Велико Търново“, завършват писмото си съветниците.


Ключови думи
ВМРО