Петък, 18 Юни 2021
            
Велико Търново Икономика

В София средната заплата е двойно по-голяма от тази във Видин, във Велико Търново заплащането е сред най-ниските

  17.05.2021 10:18
В София средната заплата е двойно по-голяма от тази във Видин, във Велико Търново заплащането е сред най-ниските

Старата максима, че София е друга България, показват и най-новите данни на Националния статистически институт за наетите и възнагражденията им.

Средната работна заплата в столицата минава 2000 лева – 2068 лв. през март 2021 г. Докато в Благоевград е 957 лв., а във Видин – 996 лв. Дори най-добре представящите се области в тази своеобразна класация са много далече от софийските заплати. В София област – 1363 лв. средна заплата, в Стара Загора средното възнаграждение е 1343 лв., Враца – 1316 лв., Пловдив – 1289 лв.

Великотърновска област е във втората половина сред областите с 1139 лв. средно възнаграждение за март.

Средното възнаграждение за страната нараства леко от началото на годината и от 1454 лв. за януари става 1500 лв. за март. Най-високи са доходите в IT сектора – 3613 лв., финансовия и застрахователен сектор – 2188 лв., добивната промишленост и енергетиката – 2108 и 2106 лв. Най-ниски са възнагражденията на работещите в хотелиерския и ресторантьорския бизнес – 717 лв. и селското и горското стопанство – 984 лв.

Заплатите в обществения сектор са малко по-високи от тези в частния – 1576 срещу 1475 лв.

А ето и основните моменти в изследването на НСИ:

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 2.26 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.2%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.4%. Най[1]голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ - с 6.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.2 и 17.0%. В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - със 7.5 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.2 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.4 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.1 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 8.3%, „Операции с недвижими имоти“ - със 7.6%, и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.0%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.6%. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари - 1 431 лв., и за март - 1 500 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са: · „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко[1]съобщения“ - 3 613 лева; · „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 188 лева; · „Добивна промишленост“ - 2 108 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: · „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 717 лева; · „Други дейности“ - 961 лева; · „Селско, горско и рибно стопанство“ - 984 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%.


Ключови думи
заплати НСИ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати