Четвъртък, 28 Яну 2021
            
Велико Търново Темида

Апелативният съд във Велико Търново потвърди присъдата по делото „Червеите“

  10.12.2020 16:19
Апелативният съд във Велико Търново потвърди присъдата по делото „Червеите“ архив/ RegNews

Апелативният съд във Велико Търново потвърди изцяло присъда на Окръжен съд – Велико Търново по дело срещу братята Илия и Станчо С. от Павликени. В началото на март т. г. те бяха признати за виновни за това, че на 18 януари 2016 г. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, направили опит да отнемат сумата от 250 лева от владението на Карамфил Я. Б. от Велико Търново. Делото стана известно като „Червеите“ по прякора, който братята носят.
На първа инстанция подсъдимият Илия С. бе признат за виновен и в това, че на същата дата направил умишлено опит да умъртви Карамфил Б. от Велико Търново, Айдън Х. от София и Альоша А. от Велико Търново. Илия бе признат за виновен и в друго престъпление - държане на огнестрелно оръжие без разрешително.
Окръжният съд във Велико Търново наложи на Илия едно общо наказание измежду определените за отделните престъпления, а именно най-тежкото от тях – 11 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим. Освен това Илия бе осъден да плати 20 хил. лв. на гражданския ищец Карамфил Б. и 2 000 лв. на гражданския ищец Альоша А. за нанесените неимуществени вреди.
Брат му Станчо пък получи наказание в размер на 9 години и 3 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.
Двамата подсъдими бяха оправдвани по първоначално повдигнатото им от прокуратурата обвинение за извършено престъпление по чл. 199 ал. 2 т. 2 от НК. (грабеж, придружен с опит за убийство).
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано по въззивен протест на Окръжна прокуратура – Велико Търново, въззивни жалби от подсъдимите и въззивна жалба от частния обвинител и граждански ищец.
След разглеждане в открити съдебни заседания на 14.09.2020 г. и 27.10.2020 г., делото е обявено за решаване. След запознаване с подадените протест и жалби и извършване на цялостна служебна проверка на присъдата на Окръжен съд - Велико Търново, съставът на ВТАС установява, че първоинстанционният съд е извършил цялостен анализ на доказателствата по делото, като обективно, всестранно и пълно е изяснил фактическата обстановка по същото. Тази обстановка е възприета и от въззивната инстанция, която след извършена собствена преценка на събрания доказателствен материал намира, че не се налагат различни изводи по фактите. По така установената фактическа обстановка съставът на ВТАС счита, че първоинстационният съд е направил обосновани и законосъобразни правни изводи относно квалификацията на деянията, правилно и законосъобразно е приложил и материалния закон, а също така и след правилна оценка на баланса на наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства е отмерил и размера на наказанията за всеки от двамата подсъдими.
Възраженията в подадения протест и въззивните жалби съставът на въззивния съд намира за изцяло неоснователни. Поради изложеното, въззивният съд изцяло е потвърдил присъдата на Окръжен съд – Велико Търново, в това число и в гражданско-осъдителната й част.
Решението на ВТАС подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.

Сн. архив/ RegNews


Ключови думи
Червеите
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати