Неделя, 29 Nov 2020
            
Велико Търново Икономика

30 нови жилищни сгради се строят в областта

  06.11.2020 09:42
30 нови жилищни сгради се строят в областта

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 112 жилища в тях и с 16 170 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 14 452 кв. м РЗП.
Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 28.0%, жилищата в тях - с 69.7%, а разгънатата им застроена площ - със 114.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 2.9%, а общата им застроена площ - с 38.9%.
В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 27.3%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 28.7 и 2.3%. При другите видове сгради се регистрира намаление както на броя на издадените разрешителни за строеж с 10.5%, така и на общата им застроена площ - с 14.4%.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 95 жилища в тях и с 14 805 кв. м обща застроена площ, и на 18 други сгради с 3 897 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 57.9%, жилищата в тях - с 43.9%, а общата им застроена площ със 70.4%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 37.9%, а тяхната РЗП намалява със 78.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 11.1%, жилищата в тях - с 50.8%, а разгънатата им застроена площ - с 34.2%. При започнатите други видове сгради се регистрира увеличение с 5.9%, докато общата им застроена площ спада с 25.9%.


Ключови думи
строителство
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати