Икономика

Информационна кампания на открито представя новите мерки на Агенцията по заетостта

  15:31, 21 Jul 20
Информационна кампания на открито представя новите мерки на Агенцията по заетостта

Информационна кампания на открито организира на 21 и 23 юли Агенцията по заетостта. В двата дни служители на всички регионални подразделения в страната излизат на открито, за да представят мерките за подпомагане на бизнеса и работещите. Кампанията е наречена „Новите мерки по Ваша мярка”. На място служителите на Бюрата по труда дават консултации и раздават информационни материали.

Презентират се основно три мерки за подкрепа на бизнеса. Проект „Заетост за теб” има за цел да подкрепя наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” се отнася до възможността за получаване на компенсации за запазване на заетостта в сферите на транспорта и туризма. ПМС 151, което също се представя по време на кампанията, е своеобразно продължение на ПМС 55 и регламентира нов дизайн на мярката 60/40.

В първия ден на кампанията представители на около 15, предимно малки фирми, са потърсили информация от изнесения офис на Бюрото по труда в Горна Оряховица. Подобна възможност ще има и на 23 юли, когато от 9:30 до 16 часа отново ще има служители пред Бюрото по труда, които да предоставят търсената информация.


Ключови думи
Бюро по труда информационна кампания на открито