Политика

Инж. Добромир Добрев представи екипа, с който ще управлява в мандат 2019 – 2023

  13:35, 13 Dec 19
Инж. Добромир Добрев представи екипа, с който ще управлява в мандат 2019 – 2023

Екипа, с който ще управлява през следващите 4 г., официално представи днес кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев. В периода 2019 – 2023 Общината ще има 4 заместник-кмета. Двама от тях – инж. Деница Коева и Николай Георгиев, ще продължат да отговарят за ресорите, съответно, „ТСУ, общинска собственост, строителство и екология“ и „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“, както и в предишния мандат. На Пламен Мадемов е поверен ресорът „Хуманитарни дейности“. Най-новото попълнение в кметския екип е Стефчо Алипиев, чийто ресор е „Икономическо развитие, спорт и международни отношения“. Секретар на Общината продължава да бъде Анелия Димитрова. Представянето на кметския екип уважи председателят на Общинския съвет Димитър Николов.
Сферата не ми е чужда. От 2002 г. до избирането ми за общински съветник работих като експерт в Информационния център, познавам общинската администрация и начина й на работа, припомни Алипиев.
В миналия мандат Стефчо Алипиев бе председател на Постоянната комисия по икономика и приватизация към ОбС. По това време бяха реализирани важни сделки, спомогнали за решаването на финансови проблеми на Общината. Една от тях е например сделката за ГУМ. Частният инвеститор вече е внесъл проект за сградата, която се очертава като истински градски център за забавления и търговия. Не по-малко важно е, че новият облик на ГУМ ще се впише в цялостната визия на централната градска част.
Още няколко хода в посока подобряване взаимодействиято на администрацията с гражданите прави кметът Добрев. За по-координираната работа с бизнеса ще бъде назначен експерт, който ще отговаря за отношенията с фирмите в Горнооряховско и ще ги улеснява административно. Друг експерт пък ще отговаря пряко за администрирането на документи, които касаят пряко гражданите - сигнали, заявления и пр.
Иначе в Община Горна Оряховица са разкрити две дирекции – „Обща администрация“ и „Специализирана администрация“, които от своя страна се делят на отдели. Извън тях, т. е. на пряко подчинение на кмета, освен четиримата му заместници, секретаря на Общината и сектор „Вътрешен одит“, остават главният счетоводител, финансовият контрольор, главният архитект, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, главният експерт по връзки с обществеността и старши специалистът по протокол, култура, образование и организационни дейности.
Дирекция „Обща администрация“ е на подчинение на секретаря на Общината Анелия Димитрова. На инж. Деница Коева са подчинени два отдела – „ТСУ и общинска собственост“ и „Строителство и екология“. На Пламен Мадемов е подчинен отдел „Хуманитарни дейности“, на Николай Георгиев -  „Бюджет и финанси и счетоводни дейности“ и „Местни данъци и такси“, а  на Стефчо Алипиев - отдел „Икономическо развитие и спорт“.
Щатният брой на администрацията нарасна с 1 – от 115 на 116, заради увеличения брой на социалните услуги. Паисий се обединява административно със Стрелец, но селото няма да остане без човек, който да отговаря за обслужването на хората, каза още кметът Добрев. 
Ще продължим пътя на община Горна Оряховица към по-добро и ще надградим плануваното през последните години, категоричен бе той.
Оптимизма си не скри и председателят на Общинския съвет Димитър Николов.
Започнахме мандата градивно. Натоварени сме с големи очаквания от гражданите. С инж. Добрев сме работили винаги в синхрон в предишния му мандат, когато бях председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности. Твърдя, че винаги сме били в един ритъм. Сега сме от другата страна, където трябва да балансираме между законодателната и изпълнителната власт. Оптимист съм, защото в настоящия Общински съвет има изключително качествени колеги, колеги с респектираща професионална биография и висока професионална експертиза. В настоящия състав има четирима колеги, които в различни периоди са били председатели на ОбС, кмет, управлявал общината, кмет, който 4 мандата управлява втория град в общината, колега, бил областен управител и друг, бил заместник-областен, двама заместник-кметове... Административният и управленски опит на колегите съветници е сериозен, което задължава още повече да се отнасям максимално сериозно към проблемите. В същото време съм привилегирован, защото към момента получавам от тях абсолютно съдействие. Така че ОбС е амбициран да работи конструктивно в полза на гражданите, коментира Николов.
Биляна МИЛЧЕВА

 


Ключови думи
екип Добромир Добрев