Warning: fopen(/~news~15749408843971~podobryavat-gradskata-sreda-na-ul-patriarh-evtimiy-i-v-zh-k-simeon-vankov-v-svishtov.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 53

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 54

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 55
Подобряват градската среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и в ж. к. „Симеон Ванков“ в Свищов : RegNews.NET - Новини по всяко време
Сряда, 30 Сеп 2020
            
Други

Подобряват градската среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и в ж. к. „Симеон Ванков“ в Свищов

  28.11.2019 13:33
Подобряват градската среда на ул. „Патриарх Евтимий“ и в ж. к. „Симеон Ванков“ в Свищов

На 28 ноември в Зала 1 на община Свищов бе представен проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“. Пред свищовската общественост кметът на Свищов Генчо Генчев и директорът на дирекция „АПИОУПЕВ“ Стоян Парашкевов представиха проектното предложение, което предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“.
Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Свищов, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 388 170,00 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които 1 179 944,50 лева /85 %/  - финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 208 225,50 лева /15 %/  - национално финансиране.

Община Свищов е изпълнила основния списък с проекти от инвестиционната програма и пристъпва към реализиране на  проектни предложения от резервния индикативен списък, където  е включен проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“ от инвестиционен приоритет „Градска среда“ с подобекти ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. „Симеон Ванков“. Заложените дейности са рехабилитация на тротоарни настилки; осигуряване на регламентирано паркиране; осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и майките с колички; обособяване на кътове за отдих и създаване на условия за активен отдих; подмяна елементите на градско обзавеждане (пейки, кошчета, перголи, беседки и др.); изграждане на детски площадки за възрастови групи от 0-3 г. и 4-12 г.; реконструкция на зелени площи, почистване на растителността, създаване на нови зелени площи; подмяна на осветителните тела, където е необходимо; отводняване чрез повърхностно оттичане; създаване на нова алейна мрежа с декоративна настилка от бетонови павета и ивици, като алейните очертания запазват максимално съществуващите направления; изграждане на достъпна архитектурна среда и др.
Предложените обекти са част от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Зона с преобладаващ социален характер (3В I), и са включени и в Общински план за развитие 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа, Специфична цел 2.2.: Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените места, Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда - зелени и пешеходни пространства, Проект 1.15. „Обновяване на градска жизнена среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и Проект 1.18. „Обновяване на градска жизнена среда ж.к. „Симеон Ванков“.
Проектът включва и следните други задължителни дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
Срокът за изпълнение на така заложените дейности е 24 месеца.


Ключови думи
градска среда Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати