Вторник, 19 Яну 2021
            
Общество

След проверка на РЗИ: 35 от 57 открити басейни в областта са годни за ползване

  05.07.2019 09:48
След проверка на РЗИ: 35 от 57 открити басейни в областта са годни за ползване

Резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че от всичките 57 обекта към 02.07.2019 г. само 35 отговарят на изискванията през настоящия летен сезон. Останалите 22 обекта са в процес на подготовка.

В Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново са регистрирани 78 плувни басейна, от които 57 открити и 21 закрити. Във връзка с настъпването активния летен сезон, през месец  юни 2019 г. служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“  са връчили предписание на 57 фирми, експлоатиращи открити плувни басейни на територията на областта. Предписанието включва, както мерки, свързани с осигуряването на хигиенен и противоепидемичен режим в обектите, така и относно контрола върху качествата на водата в басейните, а именно:  привеждане в изправност на инсталациите, ремонт на съблекални, душови помещения и санитарни възли, осигуряване на достатъчно на брой съдове за събиране на твърдите отпадъци; снабдяване с необходимото количество биоциди за извършване на профилактични дезинфекции, както и за обеззаразяване на водата в басейна.

Най-важните изисквания на здравната инспекция при експлоатацията на басейните са водата да се сменя всяка седмица, ако към басейна няма пречиствателни съоръжения или същите са неизправни, както и санитарните възли, съблекалните и душовите помещения да се почистват и дезинфекцират минимум два пъти дневно.

   Същите изисквания се прилагат към басейни – част от зони за отдих и рекреация (в хотели, ваканционни селища и пр.), използвани за къпане от гостите им, които следва да бъдат включени в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново. 

  През месец юни 2019 г. 40 фирми заявиха готовност за предстоящия сезон, във връзка с което са проверени 35 плувни басейни относно изпълнението на предписаните мероприятия и са взети проби от водата за микробиологичен и химичен анализ, а за 5 се изчакват лабораторните резултати. Освен това, обектите, намиращи се на територията на община Велико Търново, бяха проверени и от комисия, включваща представители на Общината, РПУ, БЧК и РЗИ.

 


Ключови думи
басейни проверки РЗИ
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати