Неделя, 01 Авг 2021
            
Светски Свищов

Община Свищов обяви конкурс за домашно червено вино

  19.07.2021 11:49
Община Свищов обяви конкурс за домашно червено вино

Традиционния си конкурс за домашно червено вино обяви Община Свищов. Всеки желаещ да участва следва да представи проба от виното си в бутилка от 750 мл, върху която трябва да има етикет с трите имена на участника, адрес и телефон.

Пробите се приемат до 24.09.2021 г. (петък) в Община Свищов, „Култура“ на адрес: ул. „Димитър Анев“ №2 (сградата до Социални дейности – Свищов, бившето Общинско радио).

Първите трима в класирането ще получат награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще са на 26.09.2021 г. (неделя). Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация: 0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични обстоятелства или други възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.


Ключови думи
конкурс дамошно червено вино Свищов