Неделя, 01 Авг 2021
            
Култура Свищов

Община Свищов обявява поетичен конкурс „Свищовски лозници 2021”

  16.07.2021 10:28
Община Свищов обявява поетичен конкурс „Свищовски лозници 2021”

Община Свищов обявява началото на традиционния конкурс „Свищовски лозници” за автори от цялата страна.

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.

Ще бъдат присъдени:

  • Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 250 лева;
  • Първа награда – 200 лева;
  • Втора награда – 150 лева;
  • Трета награда – 100 лева;
  • Две поощрителни награди – по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 септември 2021 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Краен срок за получаване на творбите:

10 септември 2021 година

Адрес за изпращане на творбите:

5250 гр. Свищов,

област В.Търново,

ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов

Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични обстоятелства или други възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.

 

 

 


Ключови думи
поетичен конкурс Свищовски лозници