Вторник, 09 Мар 2021
            
Велико Търново Икономика

Със 70% са спаднали приходите от нощувки в областта

  18.02.2021 10:20
Със 70% са спаднали приходите от нощувки в областта

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Велико Търново са функционирали 84 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 763, а на леглата - 3 703 . В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 28.2%, а леглата в тях - с 25.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2020 г. е 8 534, или с 68.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се регистрира както в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - със 73.3%, така и в тези с 3 звезди и с 1 и 2 звезди съответно - с 65.8 и 67.2%. Намаление на реализираните нощувки спрямо декември 2019 г. се наблюдава както при българските граждани - с 69.2%, така и при чужденците - с 64.7%.
През декември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 64.7 % от общия брой нощувки на българи и 52.3% - на чужди граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.9% от нощувките на български граждани и 22.5% - на чужденци, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди тези дялове са съответно 20.4 и 25.2%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през декември 2020 г. намаляват със 74.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 3 878. От всички пренощували лица 93.8% са българи, като най-голямата част от тях (63.3%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са само 239, като 41.4% от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 13.4% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. в област Велико Търново е 7.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 13.1%, следвана от тези с 3 звезди - 8.7%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 6.5%. През декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. заетостта на леглата намалява с 10.0 процентни пункта.
Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 2.3 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през декември 2020 г. е 9.9%.
Приходите от нощувки в област Велико Търново през декември 2020 г. са 352.0 хил. лв., или със 70.4% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Приходите от български граждани намаляват със 70.6%, а тези от чужденци - с 69.6%. Най-голяма част (53.6%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.


Ключови думи
места за настаняване област Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати