Петък, 27 Nov 2020
            
Други Павликени

Община Павликени започва акция срещу замърсяването на пътищата с кал

  16.11.2020 13:10
Община Павликени започва акция срещу замърсяването на пътищата с кал

Глоба между 200 и 500 лв. за физически лица и между 1 000 до 5 000 лв. за юридически лица ще бъде налагана на всеки, който нанася кал по пътищата на територията на община Павликени. Чувствително по-високи стават наказанията при констатирано повторно нарушение.
Общината започва кампания за недопускане навлизането в обхвата на републиканските и общински пътища на непочистени машини и замърсяване на пътното платно, съоръжения и принадлежности с кал и др. отпадъчни материали.
Писма за мярката вече са изпратени до всички земеделски производители.  В него Общината сигнализира, че във връзка със започването на есенните селскостопански дейности зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на територията на община Павликени, което създава предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия.
Община Павликени напомня, че съгласно Закона за пътищата „в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, съоръженията и принадлежностите на пътищата с кал и други отпадъчни материали“. Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават преди навлизане на път от републиканската и общинската пътна мрежа за почистят от кал селскостопанската, земеделската, специализирана и друга техника. При установяване на случаи на навлизане на непочистени машини и замърсяване на пътното платно, съоръженията и принадлежностите на пътищата с кал и други отпадъчни материали, своевременно ще бъдат сезирани органите на пътна полиция и ще се следи нарушителите да бъдат наказани.
При констатиране на горепосоченото нарушение физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лв. съгласно административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв.
На юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 от Закона за пътищата в размер от 1 000 до 5 000 лв., а при нарушение по чл. 53 от Закона за пътищата в размер от 3 000 до 8 000 лв. При повторно нарушение по чл. 52 от ЗП глобата е в размер от 2 000 до 7 000 , а по чл. 53 от ЗП глобата е в размер от 4 000 до 12 000 лева.


Ключови думи
Община Павликени кал пътища
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати