Събота, 13 Мар 2021
            
Други

1461 абитуриенти от област Велико Търново плащат сами здравните си осигуровки

  20.07.2020 14:36
1461 абитуриенти от област Велико Търново плащат сами здравните си осигуровки

От 1 юли почти 1461 абитуриенти от Вeликотърновска област /от тях 764 в гр. В. Търново/, положили успешно държавен зрелостен изпит през 2020 година, трябва да плащат сами здравните си вноски и да подадат декларация образец 7 в НАП В. Търново.
Учениците, завършили гимназия, трябва да се осигуряват сами, докато станат студенти или започнат работа. От 1 юли до 25 август зрелостниците могат да подадат декларация образец 7 и да платят здравната си вноски за м. юли. Изключение правят тези млади хора, които веднага след завършването на гимназия започнат работа и се осигуряват от работодателите си.
За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците навършили 18-годишна възраст, до завършване на средното си образование и студентите - редовно обучение, до навършване на 26 годишна възраст, т.е. съществува един период от време, в който те не попадат в нито една от двете категории - "ученици" или "студенти". През това време трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване в размер на 24,40 лева месечно, тъй като съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.  
Декларация образец 7 е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е длъжен да се осигурява за своя сметка и осигурителният доход, върху който ще се внасят здравноосигурителните вноски. През тази година абитуриентите трябва да посочат за начало на осигуряването си датата 01.07.2020 г., а осигурителният им доход трябва да е минимум 305 лева (половината от минималния осигурителен доход, определен по закон за 2020 година).   Подаването на декларацията става лично в НАП В. Търново /по постоянен адрес, по пощата, с обратна разписка или по електронен път с ПИК код на НАП, който се издава безплатно във всеки офис на агенцията/.
Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права. Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон  0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. С електронния калкулатор на сайта на НАП може да се изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.
Повече информация за плащането на здравните вноски може да се види на интернет страницата на НАП - www.nap.bg , в приходната агенция във В. Търново или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор. Въпроси могат да се задават и на електронната поща на адрес infocenter@nra.bg.


Ключови думи
абитуриенти осигуровки
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати