Темида

Поетапно оборудват всички съдебни зали в Окръжен съд – Велико Търново с плексигласови прегради

  16:33, 21 May 20
Поетапно оборудват всички съдебни зали в Окръжен съд – Велико Търново с плексигласови прегради

Във връзка с приетите от Висшия съдебен съвет правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия, в Окръжен съд – Велико Търново е създадена необходимата организация за монтиране на предпазни прегради в общодостъпните помещения. Първото оборудвано с плексигласови паравани помещение е Зала №8, която е предназначена за провеждане на заседания по наказателни дела. Прозрачните паравани са поставени пред мястото на съдебния състав и на масите на обвинителя и защитата. Плексигласът е с дебелина 2 и 3 мм.
Поетапно ще бъдат поставяни съоръжения във всички четири съдебни зали на ВТОС, както и в деловодството и в стаята на съдебните секретари. Целта е в максимална степен да се осигури защита от заразяване както на съдиите и съдебните служите, така и на гражданите. Разходът за закупуване на материала е изцяло от бюджета на ВТОС, а монтажът се извършва на място от служителите по поддръжка на сградата.
От миналата седмица всички съдии и съдебни служители, които имат пряк контакт с граждани, са снабдени с предпазни шлемове. Закупени и раздадени са общо 30 броя.
Още в началото на извънредното положение служители и магистрати получиха безплатни предпазни маски, а работещите на гише „Регистратура“ и в деловодство – и ръкавици. Поставени са дезинфектанти на входовете на сградата и във всички помещения във ВТОС. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 ч. до 14.00 ч. се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.


Ключови думи
ВТОС