Вторник, 16 Мар 2021
            
Политика

Инж. Добромир Добрев представи Програмата за управление за мандат 2019 - 2023 г.

  27.02.2020 16:30
Инж. Добромир Добрев представи Програмата за управление за мандат 2019 - 2023 г.

Кметът инж. Добромир Добрев представи пред Общинския съвет Програмата за управление за мандат 2019-2023 г., а предложението бе прието от общинските съветници. Програмата е съобразена с основния стратегически документ – Общинския план за развитие и всички планови и програмни документи в различни области на отговорност на Общината като орган на местната власт.
За постигане на конкретни цели и резултати общинското ръководство и администрацията ще насочат усилията в изпълнение на няколко приоритета. Сред тях са превръщане на Горна Оряховица във важен индустриален център в Централна Северна България, подобряване на подземната и надземна инфраструктури, развитие на здравеопазването и социалните услуги, изграждане на приют за бездомни кучета, предприемане на мерки за по-чист въздух. Програмата предвижда заделяне на повече средства за подобряване условията на живот в населените места от общината. Заложено е също изграждане на нова индустриална зона, както и изготвяне на генерален план за организация на движението в гр. Горна Оряховица. Приоритет са също реконструкцията на парк „Градска градина“, на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, както и изграждане на кризисен център за хора в риск.
Предвидено е и проектиране на нова спортна зала. В Програмата е залегната и рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци. Ще продължи и модернизацията на образователната и спортната инфраструктури в цялата община. Предвижда се увеличаване обхвата на столовото хранене на учениците. Ще се увеличат също и средствата по общинската програма за подпомагане на даровити и талантливи деца. В областта на културата, наред със запазване и обогатяване на културните събития, ще се увеличи фондът на Художествена галерия „Недялко Каранешев“, както и фондът на Общинска библиотека.
В областта на социалните дейности и здравеопазването сред приоритетите са увеличаване на социалните услуги, както и на капацитета на Домашния социален патронаж. Ще продължи и дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“, както и на съществуващите социални услуги. На всички клубове на пенсионера и Клуба на инвалида ще бъде отпускана еднократна годишна финансова помощ.
Общината продължава да подпомага двойки с репродуктивни проблеми. Ще се създаде фонд за подкрепа и привличане на млади медицински специалисти. И през настоящия мандат ще продължат инвестициите в ремонт на сградния фонд и поетапно обновяване на медицинската апаратура в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.
Спортът остава един от приоритетите на общинското ръководство и през този мандат. Ще продължи развитието на ДЮШ, както и субсидирането и подкрепата на спортните клубове в общината. Подкрепа получават и младежкото техническо творчество, както и младежките организации.
Приоритет е също и развитието на туризма, затова ще продължат археологическите разкопки и проучването на крепостта Ряховец. В Програмата е заложено и развитие на транспортна и туристическа инфраструктури около обекта и включването й в основните туристически дестинации на България.
Програмата за управление на Община Горна Оряховица за настоящия мандат е стегната и включва неща, които могат да бъдат реализирани през следващите четири години. Имаме зададени приоритети, които ще изпълняваме, за да превърнем общината в модерно европейско място за живеене и бизнес, заяви инж. Добромир Добрев.
Преди да бъде гласувана новата Програма за управление, съветниците приеха отчета за изпълнението на Програмата за изминалия мандат.


Ключови думи
Добрев програма
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати