Икономика

В Горна Оряховица започва събирането на местните данъци и такси за 2020 г.

  15:34, 30 Jan 20
В Горна Оряховица започва събирането на местните данъци и такси за 2020 г.

На 3.02.2020 г. стартира плащането на местните данъци и такси в община Горна Оряховица за 2020 година. Според сроковете, определени в Закона за местните данъци и такси, плащането става на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври.

Предплатилите до 30 април за цялата 2020 година данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства ползват отстъпка в размер на 5%.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса и чрез ПОС терминал в сградата на Община Горна Оряховица, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на „Изи Пей”, „Български пощи”, „Банка ДСК” , „Фаст Пей ХД” и чрез пощенски запис.


Ключови думи