Темида

В Районния съд в Горна Оряховица разясниха на ученици съдебните процедури с участието на деца и какво е трафик на хора

  09:17, 17 Jan 20
В Районния съд в Горна Оряховица разясниха на ученици съдебните процедури с участието на деца и какво е трафик на хора

В продължение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, на 14 януари 2020 г. в Районния съд в Горна Оряховица бяха изнесени две лекции.
По покана на съдиите Трифон Славков и Цветелина Цонева гостува Ваня Ананиева – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Велико Търново. С учениците от 10 „а“ и 10 „б“ клас на СУ „Георги Измирлиев“ бе дискутирана темата за трафика на хора и трафика на хора сред младежите. Беше поставен акцент върху понятието трафик, различните видове трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, с цел просия и продажба на органи. Учениците изгледаха с интерес кратък видеоматериал по темата.
Ананиева призова младите хора да бъдат по-информирани и по- внимателни, за да не се окажат жертви на съвременната форма на робство.
След лекцията на желаещите бяха раздадени информационни брошури.
Съдия Илина Джукова изнесе пред учениците от Професиналната гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ Горна Оряховица лекция на тема „Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури“.
На учениците бе изяснен статутът на малолетните и непълнолетните деца, начинът, по който участват в съдебни процедури: като страна – по граждански и наказателни дела, като свидетел и/или като жертва на престъпление.
Съдия Джукова обясни и процедурата по изслушване на деца по граждански дела в Съда и разясни какви са правата на децата при участие в съдебни процедури.
Учениците разгледаха специализирано помещение за щадящо изслушване и разпит на деца Синя стая, изградено в Районен съд – Горна Оряховица.

 


Ключови думи
Районне съд Горна Оряховица