Общество

Екип от Центъра за обществена подкрепа в Свищов прилага програма на УНИЦЕФ „Работилница за родители – Да пораснем заедно“

  12:58, 25 Nov 19
Екип от Центъра за обществена подкрепа в Свищов прилага програма на УНИЦЕФ „Работилница за родители – Да пораснем заедно“

На 14.11.2019 година в детска градина „Васил Левски” – гр. Свищов се проведе шестата поредна среща от цикъла „Работилница за родители – Да пораснем заедно“, по програма на УНИЦЕФ - България. Срещата бе на тема „Как детето учи за света около себе си ?”, а активно участие в нея взеха майки на деца от 0- до 4-годишна възраст, посещаващи детската градина.
Водещи лектори на срещите са Елена Стефанова – психолог, Мария Боянова – социален работник и Искра Гайдарова – педагог. Специалистите са обучители по програмата за ранно детско развитие на УНИЦЕФ и са част от екипа на Център за обществена подкрепа в гр. Свищов.
Обучителите споделят мнение, че загрижени за благополучието на децата си, за създаването на благоприятна за развитието им домашна среда, за възможностите да подпомогнат развитието на потенциала им, родителите с любопитство и желание проявяват активност при беседването още от първата среща. Работилниците за родители са творческа среда за дискусии, ролеви игри, кратки беседи, презентации и споделяне на личен опит. Участието в тях повлиява благоприятно участниците, като ги подпомага в усилията им да са отговорни и подкрепящи родители.
Програмата стартира през месец октомври 2019 г., като, съобразно изградения график, Работилници за родители се провеждат всеки четвъртък в уютната среда на детската градина. Дискутираните теми и образователният материал са свързани основно с трудностите пред съвременните родители, нуждите на съвременните деца и начините, чрез които да бъдат удовлетворени емоционалните и социални потребности на най-малките членове на семейството, като се мотивира тяхното развитие.
Планира се последната групова сесия с конкретната група от родители да се проведе през м. януари 2020 г.


Ключови думи
ЦОП Свищов УНИЦЕФ