Други

Наградиха 20 деца за толерантно отношение

  06:58, 23 Nov 19
Наградиха 20 деца за толерантно отношение

По повод Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов организира Кръгла маса, по време на която бяха наградени деца, извършили добри дела или били толерантни. Всяко от наградените деца е номинирано от училището, в което учи, заради толерантното си отношение към своите връстници и възрастните и за проява на взаимопомощ и съпричастност.
На 21 ноември в Зала 1 на Общината всичките 20 деца бяха поздравени и наградени за добрите им дела. От името на кмета на община Свищов Генчо Генчев, който отсъстваше поради служебна ангажираност, всяко дете получи от секретаря на Общината Любомира Петрова грамота и награда.
На кръглата маса присъстваха също Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ – Свищов, Ренета Чобанова – началник отдел "Закрила на детето" към ДСП – Свищов, секретарят на Местната комисия Вера Блажева, представители на ученическите съвети към всички училища в Свищов, учители, родители и гости.


Ключови думи
толерантност Свищов