Политика

В Горна Оряховица определиха състава на комисиите към Общинския съвет

  11:08, 15 Nov 19
В Горна Оряховица определиха състава на комисиите към Общинския съвет

Състава на 10 постоянни и 2 временни комисии определиха на извънредно заседание днес общинските съветници в Горна Оряховица. Броят и наименованията им са като през предишния мандат, като по правилник един съветник не може да членува в повече от 3 комисии.
За председатели на 3 от постоянните комисии бяха избрани представители на групата на ГЕРБ, ръководството на 2 от тях пое БСП, също 2 ще председателстват от „Алтернативата на гражданите“, по 1 председателско място бе поверено на ВМРО, МК „Съюз на демократичните сили (СДС, „Воля“, БЗНС, „Глас народен“) и коалиция „Заедно за промяна“. Временните комисии ще се председателстват от ГЕРБ.
И през този мандат на постоянната комисия „Бюджет, финанси и евроинтеграция“ председател ще бъде Савадор Ганчев от ГЕРБ. В комисията влязоха още съпартийците му адвокат Деница Цветанова и Георги Бижев, Огнян Стоянов и Пламен Стоянов от БСП, Кирил Кирилов от ВМРО и Иван Момъков от „Алтернативата на гражданите“. Председател на „Спорт и младежки дейности“ стана Георги Бижев от ГЕРБ, в нея влязоха също Григор Минков и Добрин Дериджиян (ГЕРБ), д-р Ренета Гонгалова (БСП), Иван Атанасчев („Алтернативата на гражданите“), Веско Ирибаджаков („Демократична България“) и инж. Йордан Михтиев („Заедно за промяна“). Третата председателствана от ГЕРБ постоянна комисия е „Социални дейности и здравеопазване“, която ще се ръководи от д-р Борислав Генчев. В състава й са и Йорданка Кушева и инж. Милена Димитрова от групата на ГЕРБ, д-р Ренета Гонгалова и инж. Павлинка Николова от БСП, Стефчо Алипиев от ДПС и Иван Атанасчев от „Алтернативата на гражданите“.
БСП ще председателства комисиите „Екология, селско и горско стопанство“ и „Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт“. За председател на първата съветниците избраха инж. Елена Григорова, а на втората – инж. Георги Рачев. В комисията по екология са още инж. Светлана Ганева и Даниел Костадинов от ГЕРБ, инж. Светла Зарева от БСП, Йордан Керчев от ДПС, Николай Караиванов от „Алтернативата на гражданите“ и Веско Ирибаджаков от „Демократична България“. В „Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт“ влязоха Ангел Колев и Григор Минков от ГЕРБ, Антон Паричев от БСП, адвокат Людмила Илиева от „Демократична България“, Петър Гайдаров от МК „Съюз на демократичните сили (СДС, „Воля“, БЗНС, „Глас народен“) и инж. Христо Беремски от ВМРО.
Виктор Азманов от „Алтернативата на гражданите“ бе избран за председател на постоянната комисия „Икономика и приватизация“, в нея той ще работи с Ангел Колев, Георги Бижев и Добрин Дериджиян от ГЕРБ, Огнян Стоянов и Пламен Стоянов от БСП и Йордан Керчев от ДПС. Друг съветник от „Алтернативата на гражданите“ – Иван Момъков, стана председател на комисията „Образование, култура и религия“. В състава й влязоха Йорданка Кушева и инж. Милена Димитрова от ГЕРБ, инж. Павлинка Николова, инж. Елена Григорова и д-р Ренета Гонгалова от БСП, инж. Йордан Михтиев от „Заедно за промяна“.
Кирил Кирилов от ВМРО е председателят на постоянната комисия „Общинска собственост“, в нея са и съветниците Савадор Ганчев, Деница Цветанова и Даниел Костадинов от ГЕРБ, инж. Георги Рачев от БСП, Людмила Илиева от „Демократична България“ и Виктор Азманов от „Алтернативата на гражданите“. Комисията „Териториално развитие, строителство и благоустройство“ е с председател Петър Гайдаров от Местна коалиция „Съюз на демократичните сили“ и членове Добрин Дериджиян и инж. Светлана Ганева от ГЕРБ, Антон Паричев от БСП, Стефчо Алипиев от ДПС, Николай Караиванов от „Алтернативата на гражданите“ и инж. Христо Беремски от ВМРО. Инж. Йордан Михтиев от „Заедно за промяна“ бе избран за председател на постоянната комисия „Конфликт на интереси“, в която влязоха Деница Цветанова и Григор Минков от ГЕРБ, инж. Светла Зарева от БСП, Кирил Кирилов от ВМРО, Виктор Азманов от „Алтернативата на гражданите“ и Людмила Илиева от „Демократична България“.
На днешното заседание съветниците определиха и състава на временните комисии към ОбС. Едната ще работи върху структурата на Община Горна Оряховица, а другата – въпру правилника за работа на местния парламент. Първата комисия е с председател Йорданка Кушева от ГЕРБ и в състав инж. Милена Димитрова и Добрин Дериджиян от ГЕРБ, Огнян Стоянов от БСП, Стефчо Алипиев от ДПС, Иван Момъков от „Алтернативата на гражданите“, инж. Христо Беремски от ВМРО.
За председател на временната комисия за работа по правилника на ОбС съветниците гласуваха Даниел Костадинов от ГЕРБ, членове станаха Григор Минков и Савадор Ганчев от ГЕРБ, инж. Георги Рачев от БСП, Виктор Азманов от „Алтернативата на гражданите“, Людмила Илиева от „Демократична България“ и Кирил Кирилов от ВМРО.
Преди гласуването на комисиите клетва като общински съветник положи Огнян Стоянов от БСП.
Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
постоянни комисии ОбС Горна Оряховица