Икономика

Най-важната инвестиция на „Кроношпан България“ във Велико Търново е в хората

  10:34, 29 Oct 19
Най-важната инвестиция на „Кроношпан България“ във Велико Търново е в хората

Над 200 души работят в представителството на „Кроношпан България“ във Велико Търново, а след завършването на инвестиционната програма на компанията, през 2020 г. работните места ще надхвърлят 260.
От появата си в старата българска столица до днес фирмата е вложила в обновяването на своята производствена база над 420 млн лв.
Освен в модерни съоръжения и във въвеждане на най-новите технологии в сектора дървопреработване, от „Кроношпан България“ влагат изключително много в подготовката и развитието на своите служители, т. е. най-важната инвестиция за компанията е в хората.
Така специалистите, които обслужват новата линия за производство на MDF, ще преминат през вътрешнофирмено обучение в някои от заводите на компанията в Европа.
Неслучайно компанията си партнира с едно от средните училища във Велико Търново за въвеждане на дуална форма на обучение. В резултат на това преди две години беше открита специалност „Автоматизация на непрекъснати производства“, а с помощта на дружеството е оборудван и кабинет за практически занятия. Учениците от първия завършил випуск ще получат предложение за работа в компанията.
Средното възнаграждение на персонала,  ангажиран в производството, превишава с близо 30% средната заплата за Велико Търново, която по данни на НСИ за третото тримесечие на 2018 г. е била 885 лева.
От „Кроношпан България“ се гордеят и с това, че средната възраст на работещите в дружеството е 39 години, като 70%  от тях са с висше или средно специално образование
Освен на своя млад екип, индиректно компанията осигурява заетост на над 3 000 души, ангажирани в  съпътстващи дейности по транспорт, дърводобив, поддръжка, строителство, мебелно производство, а сега и в процеса по събиране и оползотворяване на дървесни отпадъци.
Дружеството е инвестирало и в закупуването на индустриални площи от бившия радиозавод с цел създаване на клъстър за мебелната индустрия. В него ще бъдат съсредоточени фирми, които използват продуктите на компанията в своето производство.
Целта на „Кроношпан България“ е да бъде привлечен стратегически партньор (водещ мебелен производител от Централна и Западна Европа или Близкия изток), с който да доразвие местната мебелна индустрия. Когато това стане факт ще бъдат осигурени допълнително до 500 работни места в региона.
Всяко работно място в производството във Велико Търново създава индиректно  10 работни места в обслужващи фирми, ангажирани в  съпътстващи дейности по транспорт, дърводобив, поддръжка, строителство, мебелно производство, вече и в процеса по събиране и оползотворяване на дървесни отпадъци.
И тъй като най-големият капитал на „Кроношпан България“ са хората в екипа на компанията, постоянно се инвестира в повишаване на  квалификацията на служителите чрез вътрешнофирмени обучения и специализации. И в рамките на отдавна утвърдена фирмена политика своя практически опит с екипа във Велико Търново споделят колеги от предприятия на фирмата в различни страни от ЕС, където вече са били въведени най-модерните технологии в дървопреработвателната индустрия.


Ключови думи
Кроношпан инвестиции