Сряда, 22 Сеп 2021
            
Горна Оряховица Култура

Провеждат онлайн петото издание на националния фолклорен преглед „Ганчо Михов” в Първомайци

  03.09.2021 10:11
Провеждат онлайн петото издание на националния фолклорен преглед „Ганчо Михов” в Първомайци

Мерките срещу епидемията от COVID-19 отложи вече на два пъти провеждането на Националният преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор „Ганчо Михов” в Първомайци. Затова организаторите решиха да проведат петото издание на прегледа като онлайн конкурс. За целта във Facebоок ще бъде създадена специална затворена група на името и само за целите на Националния преглед „Ганчо Михов”.

V Националният преглед на любителските народни хорове и групи за обработен фолклор „Ганчо Михов” се организира от НЧ „Иван Вазов – 1893”, с. Първомайци и Кметство – с. Първомайци със съдействието на Община Горна Оряховица. Конкурсът ще протече съгласно настоящия регламент, който е задължителен за всички участници в него. Регламентът е съобразен с политиката на Facebook, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие в онлайн конкурса имат само любителски народни хорове и камерни групи за многогласно пеене.

2. За участие в онлайн конкурса е необходимо да бъде попълнена заявка за участие. Всички данни в заявката трябва да бъдат попълнени коректно и да отговарят на качените видео материали.

3. Участниците в онлайн конкурса разрешават правото на ползване на техните видеоклипове, както и на снимки, направени от Организатора, което включва публикуване и възпроизвеждане на видеоклиповете и снимки към тях, с цел популяризиране на конкурса.

4. Всички предоставени видео материали трябва да бъдат съобразени с изискванията на регламента. Участниците с неотговарящи на регламента материали ще бъдат дисквалифицирани. Организаторите си запазват правото да не носят отговорност за закъснели, неправилно качени или неизправни видеоклипове.

5. Всяко изпълнение се записва в отделен видеоклип, като той трябва да бъде придружен с текст съдържащ името на групата/хора, имената на песните и от коя фолклорна област са, населено място и институция, която представлява, както и име на вокалния педагог/диригент.

6. Видеоклиповете, участващи в онлайн конкурса ще бъдат използвани единствено и само за целите на този конкурс и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

7. Едногласни изпълнения не се допускат. Изпълненията могат да бъдат със съпровод или акапела.

КАТЕГОРИИ:

Народни хорове: Участниците изпълняват 2 (две) песни с общо времетраене до 8 мин.

Многогласни групи: Участниците изпълняват 2 (две) песни с общо времетраене до 8 мин.

МЕХАНИЗЪМ НА ОНЛАЙН КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ:

1. За целта на конкурса е създадена затворена онлайн група https://www.facebook.com/groups/408704003922611 към профила на НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци във Facebook:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002284961133

2. Видеоклиповете ще се качва от представител на участника или от самия участник, като за целта наш технически сътрудник ще дава оторизация в конкурсната групата на посочените в заявката лица. Представителят, качващ видеоклиповете на участниците от съответните организации, ще бъде посочен чрез имейл, в който освен имената и/или линк към facebook профилът на лицето, ще трябва да бъдат прикачени и сканираните разписка за платена такса на участниците и заявка. Оторизацията става непосредствено след изпращане на заявката за участие. След качване на видеоклип, той ще бъде преглеждан от оторизиран представител на организаторите на конкурса. При несъответствие с изискванията – съдържание, обем, продължителност, съответният материал ще бъде дисквалифициран и премахнат от страницата на конкурса.

3. Видеоклиповете трябва да са необработвани, любителски, да отговарят на по-горе посочените в съответните категории време и съдържание и да бъдат направени за конкурса. Не се приемат записи на концертни изпълнения.

4. Участниците трябва да са в народна носия.

5. Участниците се съгласяват и приемат предварително настоящия регламент.

6. Организаторът има право да променя регламента на конкурса, като това  бива обявено на страницата на конкурса.

7. Организаторът има право да дисквалифицира и премахва видеоклипове в случаите когато:

а) Видеоклипът не отговаря на изискванията описани по-горе. За отказа и премахването следва да бъде информиран съответния участник;

б) Други случаи по преценка на организатора, описани и обосновани към съответния участник.

8. Предоставените и събрани лични данни в хода на конкурса ще се съхраняват и обработват съгласно действащото законодателство и няма да бъдат предоставени на трети страни.

ЖУРИ:

Компетентно професионално жури от специалисти в жанра народно многогласно пеене ще определи наградите в различните категории съобразно следните показатели:

- стилова и музикално-художествена характеристика;

- емоционално  въздействие;

- качество на репертоара;

- външен вид на състава

Решенията на Журито не подлежат на обжалване!

Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журито! 

НАГРАДИ:

Категория „Народни хорове”

Голяма награда за народни хорове с парична премия.

1. Първо място - Златен медал

2. Второ място - Сребърен медал

3. Трето място - Бронзов медал

Категория „Многогласни групи”

Голяма награда за многогласна група с парична премия.

1. Първо място - Златен медал

2. Второ място - Сребърен медал

3. Трето място - Бронзов медал

Специални награди:

Награда на Кметство с. Първомайци

Награда за диригентско майсторство на името на Ганчо Михов от Настоятелството на НЧ „Иван Вазов-1893”, с. Първомайци

Всички формации получават грамота за участие.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Такса участие категория Народни хорове  - 30 лв.

Такса участие Многогласни групи – 3 лв. на брой участник в групата.

Таксите се превеждат по банков път и копие от направеия превод се прилага към Заявката за участие.

Банковата сметка на читалището е:

Пощенска банка, клон Горна Оряховица

НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци

BG 37 BPBI 8170 17 10020357    BIC BPBIBGSF

СРОКОВЕ:

1. Заявка за участие, данни за представител на участника/ците, който ще е ангажиран с качване на видеоклиповете и копия от платежните нареждания се подават на имейла на НЧ „Иван Вазов-1893”, село Първомайци - в срок от 1 октомври до 31 октомври 2021 г.

2. Видеоклипове ще се качват до 31 октомври 2021 г. включително.

3. Срокът за оценяване на изпълненията е от 1 ноември 2021 г. до 10 ноември 2021 г.

4. Срок за обявяване на наградите: 14 ноември 2021 г.

5. Срок за изпращане на наградите: до 30 ноември 2021 г.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

Народно читалище „Иван Вазов-1893”, с.Първомайци, общ.Горна Оряховица, ул. „Княз Александър Батенберг” 66;

тел.: 06175/20-10, 0889 54 33 19,  Секретар Теодора Миновска,

 e-mail: konkurs_ganchomihov@abv.bg

 


Ключови думи
Национален преглед "Ганчо Михов" Първомайци
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати