Сряда, 22 Сеп 2021
            
Велико Търново Други

Проект за интерактивно помагало за обучение по български език бе представен във ВТУ

  30.07.2021 14:51
Проект за интерактивно помагало за обучение по български език бе представен във ВТУ

Днес във Великотърновския университет екипът на проект „Дигитална раница-Моята България“: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“ в лицето на доц.д-р. Петя Събева представи пред над 40 учители от българските неделни и целоседмични училища в Европа в детайли концептуалната идея на проекта, неговите цели и иновативни интелектуални продукти, които се очаква да бъдат реализирани в резултат на проектната дейност.

Проектът, който Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" спечели по Програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2, сектор „Училищно образование“, е с продължителност от 23 месеца, бюджет в размер на 94 396,00 евро и има за цел да създаде устойчив модел на "добра практика" за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина

В резултат на проектните дейности, ще бъдат реализирани три иновативни интелектуални продукта: електронна учебна платформа, която интегрира интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп и методическо ръководство за учители.

Координатор на проекта е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“. Проектът се разработва от екип експерти – преподаватели от Великотърновския университет от различни научни области. Ръководител на проекта е заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов.


Ключови думи
дигитална раница ВТУ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати