Неделя, 01 Авг 2021
            
Горна Оряховица Други

Освободиха от поста директора на Горското в Горна Оряховица

  18.06.2021 14:51
Освободиха от поста директора на Горското в Горна Оряховица

Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово освободи от длъжност директорите на две от своите териториални поделения – това са директорът на Държавно ловно стопанство „Каракуз“ инж. Таньо Танев и директорът на Държавно горско стопанство Горна Оряховица инж. Диана Василева. Причините за преустановяване на трудовите правоотношения с двамата ръководители са множество нарушения, установени в ръководените от тях стопанства.

Инж. Таньо Танев е освободен от длъжност чрез споразумение, поради системно неупражнен контрол и установяване на редица нарушения. Същият е наказван два пъти по договора за управление, а в ръководеното от него стопанство е установена влошена кадрова политика.

Мотивите за освобождаване на инж. Диана Василева от поста директор на ДГС Горна Оряховица са системно неупражнен контрол, както и установените множество нарушения и редица посегателства над държавния горски фонд. Същата е наказвана два пъти с неустойка по договора за управление и е освободена с предизвестие.


Ключови думи
инж. Диана Василеваа Горско стопанство - Горна Оряховица