Петък, 18 Юни 2021
            
Елена Светски

В Елена търсят млади екскурзоводи за летния туристически сезон

  02.06.2021 09:57
В Елена търсят млади екскурзоводи за летния туристически сезон

По традиция през активния летен туристически сезон Община Елена ангажира млади хора, които ще окажат помощ като гидове към Общински туристически информационен център. Тяхната задача ще бъде да покажат пред гостите на града различните туристически обекти и атракции. Ще упътват, посрещат и придружават посетителите, както и ще предоставят информация за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, културно-историческото наследство, природните забележителности, туристическите маршрути, текущите събития и други.
Туристите ще могат да ползват услугите им безвъзмездно.
Кандидатите трябва да имат навършени 18 години; да имат добри познания за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, културно-историческото наследство, природните забележителности, туристическите маршрути, текущите събития и физикогеографските дадености на града и общината. Необходимите документи за кандидатстване са заявление в свободен текст и автобиография (CV, европейски формат).
Притежаването на сертификат за владеене на чужд език се счита за предимство на кандидата.

Документите на кандидатите ще се приемат в периода от 03.06.2021 г. до 09.06.2021 г. в сградата на Общински туристически информационен център с адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 4.

Допуснатите кандидати ще положат тест на 11.06.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Елена (стая 211)

За допълнителна информация, тел. 0879 910 620 или e-mail: hd@elena.bg,
Христо Захариев, директор дирекция ХДИРПС в община Елена.

Сн. Община Елена


Ключови думи
екскурзоводи Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати