Вторник, 18 Май 2021
            
Горна Оряховица Икономика

Правителството даде 4 години отсрочка на концесионера на Летище Горна Оряховица

  08.04.2021 09:13
Правителството даде 4 години отсрочка на концесионера на Летище Горна Оряховица

На едно от последните си заседания Министерският съвет одобри искането на концесионера на Летище Горна Оряховица да се удължи с четири години срока за изпълнение на задължителните инвестиции. Причина за поисканото от концесионера изменение на концесионния договор е настъпилата пандемия от COVID-19 и последвалия сериозен спад в полетите на търговската авиация, както и въведените медицински мерки, изисквания и правила към работата на летищните оператори. Това налага основно пренареждане на приоритетите в инвестиционните намерения, така че те да отговорят адекватно на промените в търсенето и предлагането на летищни услуги, като същевременно се запази темпът на развитие, необходим за финансовото обезпечаване на летището.

Всъщност пандемията настъпи, когато срокът за инвестиции почти беше изтекъл и в Летището не беше вложено почти нищо от обещаните милиони.

Летището е отдадено на концесия през 2016 г. на консорциума „Гражданско летище Г. Оряховица 2016”. В него участват „Кристална вода” АД с 95% от капитала (дружеството се контролира от „Кей Ар Консулт” – фирма свързвана с Румен Гайтански - Вълка) и държавното „Летище Горна Оряховица” ЕООД, чийто принципал е Министерството на транспорта, с 5%. Концесията е за срок от 35 г. и предвижда инвестиция от 32 млн. лева, като 22 милиона лева трябва да се инвестират в първите четири години от срока на концесията. Договорът предвижда модернизиране на летището и развитие на възможностите му за приемане на международни и вътрешни полети.

Инвестициите да бъдат извършени през първите осем години, вместо през първите четири, реши правителството на 7 април, вместо да се чуди както да прави с очевидно неуспешната концесия.
Концесионерът обаче явно е оптимист, според направените обяснения, придружаващи искането за удължаване на срока за инвестиции. „Промените в авиационния сектор налагат промяна на краткосрочните предвиждания и последователността на изпълнение на заложените в Генералния план инвестиции. Едно от основните изменения в авиационната индустрия е промяната на флота на авиокомпаниите и използваният самолетен микс като типове въздухоплавателни средства. Наблюдава се тенденция авиокомпаниите да приземяват флота от по-големите типове самолети и да увеличават използването на малък и среден тип въздухоплавателни средства. Поради това към настоящия момент инвестициите в удължаване на пистата са нецелесъобразни. Операциите на летище Горна Оряховица с въздухоплавателни средства от малък и среден тип са напълно възможни и при сегашните физически характеристики на пистата. Концесионерът е предприел своевременно подготовка за удостоверяване на експлоатационната годност на съществуващата светотехническа система на пистата за излитане и кацане. Това ще доведе до удължаване на времето на експлоатация на летището в рамките на деня и нощта и увеличаване на приходите от авиационни дейности.
Концесионерът е заявил, че през последните месеци е получил голям брой запитвания за възможностите за базиране на самолети и тяхното техническо обслужване. Генералният план на летище Горна Оряховица предвижда изграждането на хангар за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, разширение на съществуващия перон и изграждане на нов перон за базиране на самолети. До настоящия момент тази възможност е разглеждана в дългосрочен план. Настъпилите промени обосновават необходимостта от изграждането на хангар за техническо обслужване и увеличаването на възможностите за паркиране на въздухоплавателни средства на по-ранен етап от концесията планираното, което ще даде възможност за увеличаване на приходите на летище Горна Оряховица”. Така поне смята концесионерът на летището.


Ключови думи
летище концесия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати