Понеделник, 12 Апр 2021
            
Общество Полски Тръмбеш

Кардиолог ще преглежда безплатно в Полски Тръмбеш в края на седмицата

  24.03.2021 10:48
Кардиолог ще преглежда безплатно в Полски Тръмбеш в края на седмицата

На 26 март 2021 г. (петък) от 12 часа в Медицински център „РЕХАХЕЛП - Полски Тръмбеш” ЕООД, който се намира на ул. „Търговска “ № 92, етаж 2 в града, ще се извършват безплатни консултативно-профилактични прегледи от медицински специалист - лекар „Кардиолог”.  Безплатните консултативно-профилактични прегледи се провеждат за осигуряване на необходимата медицинска подкрепа за лица от уязвимите групи, в изпълнение на Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ с Регистрационен номер на договора по ОП „РЧР“ BG05M9OP001-2.018-0029-C03 и в изпълнение на Дейност 4:”Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация”. 2. Провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи. За дейността са поканени представители в различни медицински специалности, които по предварителен списък на лицата , които са проявили желание да се прегледат безплатно, ще осъществяват безплатно консултативно-профилактични прегледи.

Всеки гражданин на Община Полски Тръмбеш, който желае, може да посети Център „Заедно” да получи информация за извършваните безплатни консултативно-профилактични прегледи и да се запише в списъка на желаещите прегледи при съответните специалисти. Консултативните прегледи ще се осъществяват при спазване на всички противоепидемични мерки. Пред кабинета ще се допуска само по едно лице по предварително определен график.

Проект BG05M9OP001-2.018-0029, се финансира от ОП „РЧР” и ОП „НОИР”, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Телефонът,  на който може да се запишете и да получите повече информация, е 088228520


Ключови думи
кардиолог Полски Тръмбеш безпратно
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати