Вторник, 09 Мар 2021
            
Елена Общество

В Елена създадоха Съвет по въпросите на социалните услуги

  12.02.2021 18:51
В Елена създадоха Съвет по въпросите на социалните услуги

Общинските съветници в Елена единодушно гласуваха за създаването на Съвет по въпросите на социалните услуги в общината. Той ще се председателства от Десислава Шопова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, и в състава му влизат още девет представители на различни институции.
Съветът по въпросите на социалните услуги се създава във всяка община съгласно Закона за социалните услуги. В него участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници. Съставът се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Местният парламент в Елена утвърди следния състав на новия Съвет по социалните услуги: Председател: Десислава Шопова – заместник-кмет; Членове: Нурие Реджебова – старши експерт „Социални услуги“ в община Елена; Зехра Салиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Елена; Лазар Костов – Бюро по труда, филиал гр. Елена; Стефка Чолакова – ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Елена; Петър Койчев – инспектор Детска педагогическа стая към РУ на МВР; Красимира Христова – административен ръководител и прокурор към Районна прокуратура Велико Търново; Анета Ламбурова и д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветници; Миглена Узунова – председател на дружеството в Елена към Съюза на инвалидите в България
Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, тяхното състояние и ефективност, разработва предложения за подобряване на качеството им.


Ключови думи
Съвет по въпросите на социалните услуги Елена Десислава Шопова
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати