Вторник, 09 Мар 2021
            
Лясковец Общество

Подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на Лясковец за 2021 г.

  09.02.2021 14:27
Подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на Лясковец за 2021 г.

На публично обсъждане на проекта за Бюджет 2021 кани кметът на Лясковец д-р Ивелина Гецова. Поканата е към жителите на общината, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост. Обсъждането е насрочено за 12 февруари, от 17:30 часа в салона на Читалище „Напредък-1870“ в Лясковец.  
Бюджетът на Община Лясковец е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферите образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, териториално и селищно устройство и други. В него са заложени цели за подобряване условията на живот както в града, така и в петте села.  
Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта за бюджет за 2021 г. Ще бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи.  
Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на Община Лясковец, казва д-р Гецова.  
Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на жителите на община Лясковец.  
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет -Лясковец.  
Материали по проекта на бюджет 2021 са достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения могат да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Лясковец, както и по електронен път на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg 


Ключови думи
Бюджет 2021 Лясковец обществено обсъждане
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати