Събота, 16 Яну 2021
            
Други

Екоинспектори от Велико Търново ще се включат в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в страната

  14.01.2021 15:38
Екоинспектори от Велико Търново ще се включат в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в страната

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще вземат участие в 45-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, което ще се проведе в периода 14-17 януари т. г. Преброяването е част от мониторинга в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.
Експертите ще посетят язовирите „Александър Стамболийски“ и „Йовковци“ и участъци на реките Росица и Янтра, където ще бъде отчетен броя, вида и разпространението на наблюдаваните видове птици. Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите от Изпълнителната агенция по околна среда, която е официален организатор на преброяването в България.
Наблюденията от последните три години (2018-2020 г.) сочат, че тенденцията за видово разнообразие на зимуващите птици в региона е към увеличаване на числеността в сравнение с видовото разнообразие - данните за 2018 г. са за общо 1172 екземпляра от 17 вида водолюбиви птици, за 2019 г. - 1945 индивида от 19 вида, за 2020 г. - 2 416 индивида от 13 вида птици. Редовно зимуващи в региона са голям гмурец, малък гмурец, фиш, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица, зимно бърне, голям корморан, голям горски водобегач.
Дългогодишните преброявания показват, че при необичайно топло време за сезона се наблюдава ниската численост на водолюбивите птици – поради високите температури зимуващите у нас птици предпочитат да останат в северните си райони на обитаване.
По време на преброяванията са наблюдавани по-редки и застрашени видове като кафявоглава потапница, малък нирец, сива патица, малка чайка морски орел и бял ангъч (2018 г.), белоока потапница, шилоопашата патица, воден кос, белочели гъски, сива патица (2019 г.), черногуш гмуркач и сива патица (2020 г.).
Данните от преброяването през тази година ще бъдат оповестени на сайта на инспекцията до края на януари.


Ключови думи
водолюбиви птици преброяване РИОСВ