Събота, 16 Яну 2021
            
Елена Общество

В Елена канят на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2021

  12.01.2021 10:55
В Елена канят на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2021

Кметът на Елена инж. Дилян Млъзев кани местната общност за обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2021 г. Обсъждането ще се проведе на 21 януари, от 16 ч., в салона на читалище „Напредък 1863“ в Елена.
Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта на бюджета.
Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на община Елена.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет в Елена.
Материали по проекта на Бюджет 2021 ще бъдат достъпни на сайта на Общината. Мнения и предложения може да се входират в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Елена, както и по електронен път на email: obshtina@elena.bg
Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност, казва ръководството на Общината.


Ключови думи
Бюджет 2021 Елена публично обсъждане