Събота, 16 Яну 2021
            
Други Лясковец

Община Лясковец напомня: На глоба подлежи всеки, който нанася кал по пътищата

  09.01.2021 09:31
Община Лясковец напомня: На глоба подлежи всеки, който нанася кал по пътищата

Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на територията на община Лясковец, което създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия.
Областно пътно управление Велико Търново напомня, че в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, съоръженията и принадлежностите с кал и други отпадъчни материали.  
Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават, преди навлизането на път от републиканската и общинската пътна мрежа, да почистят от кал селскостопанската, земеделската, специализираната и други техники.
При констатиране на горепосоченото нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лв. При повторно нарушение за физическите лица глобата е в размер от 500 до 1 000 лв.  
На юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 от ЗП в размер от 1 000 до 5 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 2 000 до 7 000 лв.  
Съгласно Закона за пътищата, работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.


Ключови думи
кал пътища Областно пътно управление Лясковец