Събота, 16 Яну 2021
            
Други Свищов

Илиян Венков бе избран за управител на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов

  08.01.2021 14:22
Илиян Венков бе избран за управител на  МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов

След проведен конкурс на 05.01.2021 г. и с Решение № 376 от заседание на Общинския съвет - Свищов, проведено на 07.01.2021 г., общинските съветници възложиха управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов на Илиян Венков. С Решението на ОбС – Свищов се възлага на кмета на община Свищов, в законовия срок, да сключи договор с избрания управител за срок от три години.

Илиян Венков има необходимата квалификация за заеманата длъжност и опит в областта на здравния мениджмънт. От ноември 2019 г. до месец септември миналата година той бе заместник-кмет „Стопанска и финансова политика” към Община Свищов, след което бе избран от Общински съвет – Свищов за временно изпълняващ длъжността управител на Свищовската болница.


Ключови думи
Илиян Венков Болница Свищов управител