Четвъртък, 28 Яну 2021
            
Други Елена

Още по темата: ДСК затваря офиса си в Елена и обединява дейността му с тази в офиса във Велико Търново

  22.12.2020 15:43
Още по темата: ДСК затваря офиса си в Елена и обединява дейността му с тази в офиса във Велико Търново

Банка ДСК затваря офиса си в град Елена, като дейността му ще бъде обединена с тази в офиса във Велико Търново. От банката правят уточнението във връзка с писмо, изпратено от кмета на Елена инж. Дилян Млъзев до главния изпълнителен директор  и председател на Управителния съвет на ДСК Тамаш Хак-Ковач. В него инж. Млъзев изразява нескритото недоволство на гражданите и местния бизнес, породено от евентуалното закриване на банковия офис. Кметът изразява и своето  лично неудовлетворение от това решение.

Ето какво уточняват от банката:
„В края на м. януари затваряме банковия офис в гр. Елена и обединяваме дейността му с този в гр. В. Търново, но ще положим всички усилия клиентите ни от Елена да продължават да получават високо качество на обслужване през електронните канали, банкомат, контактен център и в другите, най-близки офиси на Банка ДСК.
Взетото решение следва тенденциите за дигитализация на банкирането, което позволява удобно, бързо и достъпно обслужване чрез онлайн (ДСК Директ) и мобилно (DSK Smart) банкиране, без необходимост от посещение на физически офис.
Дейността на банковия офис е предимно транзакционна и в огромна степен се покрива от модерните функционалности на дистанционните ни канали за банкиране. Това прави поддържането на малки транзакционни офиси икономически необосновано, поради високите стандарти за качество и сигурност, прилагани в нашата банка.  
В допълнение, съществуващият в населеното място банкомат остава на разположение за извършване на операции по справки, теглене на суми в брой и плащане на сметки.  
Напълно осъзнавайки своята социална роля за осигуряване на банкови услуги на гражданите и фирмите, Банка ДСК се стреми да предложи надеждни и удобни алтернативни канали за ежедневните транзакции, каквито са преобладаващите в банковия офис в Елена. В същото време, осигуряваме възможност за пълна и качествена консултация в по-големите клонове на банката“.


Ключови думи
ДСК Елена