Събота, 16 Яну 2021
            
Велико Търново Темида

Главният прокурор награди призовкар в Апелативна прокуратура – Велико Търново

  16.12.2020 09:34
Главният прокурор награди призовкар в Апелативна прокуратура – Велико Търново

За проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, с отличие „Почетен знак на Прокуратурата на Република България“ и предметна награда, със заповед на Главния прокурор на Република България Иван Гешев беше наградена Татяна Ямакова - призовкар в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Наградата е по предложение на Таня Недкова, административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Тръново.
Почетният знак и грамотата бяха връчени тържествено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив на изпращането на дългогодишния съдебен служител, при спазване на задължителните противоепидемични мерки.
Татяна Ямакова започва работа като призовкар в Апелативна прокуратура – Велико Търново през 1998 г., като има над 22 години трудов стаж. В работата си на тази длъжност се отличава с експедитивност, комуникативност и способност да работи в екип. При периодичното атестиране от всички административни ръководители на Апелативна прокуратура  – Велико Търново винаги е получавала най-висока оценка и максимален резултата по въведените критерии. Получила е най-високия първи ранг.
Сред прокурорите и съдебните служители се ползва с авторитет и проявява колегиалност и сътрудничество. Тя е всеотдаен служител и с желание и професионализъм изпълнява преките си задължения, като се отличава с прецизност, скромност, дискретност и с поведението си сред колегите и в обществото отстоява престижа на съдебната власт.


Ключови думи
Татяна Ямакова Апелативна прокуратура - Велико Търново