Неделя, 29 Nov 2020
            
Други Свищов

Преустановяват присъствените учебни занятия в училища в Свищов

  19.11.2020 07:02
Преустановяват присъствените учебни занятия в училища в Свищов

Със заповед на кмета на община Свищов се преустановяват присъствените учебни занятия в СУ “Димитър Благоев”, СУ “Николай Катранов”, СУ “Цветан Радославов” за класовете от пети до седми клас включително за времето от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Със същата заповед се преустановяват присъствените учебни занятия и в СУ “Николай Катранов” за класовете от начален етап за времето от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Директорите на училищата следва да организират обучение за учениците от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1 от ЗПУО.

Заповедта бе издадена като мярка за ограничаване разпространението на Covid-19 на територията на община Свищов, с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.


Ключови думи
учебни занятия Свищов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати