Петък, 27 Nov 2020
            
Елена Общество

Безработните в община Елена могат да се срещнат дистанционно с трудовия си посредник

  16.11.2020 06:50
Безработните в община Елена могат да се срещнат дистанционно с трудовия си посредник

Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново, филиал Елена, информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно, като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават Бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг неприсъствен начин), съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. При посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението, в т. ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т. ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания.

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” /филиал Елена може да се ползва/т следния/те телефон/и : 061515248 и 0879001782.
e-mail : fbt_elena@yahoo.com.


Ключови думи
Бюро по труда Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати