Неделя, 29 Nov 2020
            
Велико Търново Темида

През следващите две седмици Окръжен съд – Велико Търново ще разглежда само дела с неотложен характер

  13.11.2020 15:36
През следващите две седмици Окръжен съд – Велико Търново ще разглежда само дела с неотложен характер

Във връзка с продължаващото разпространение на коронавирусна инфекция Окръжен съд – Велико Търново преустановява разглеждането в открито заседание на всички видове наказателни, граждански и търговски дела, с изключение на делата с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. Мярката е взета на основание чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за актуализация на Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия. С решението си от 10 ноември 2020 година колегията предостави право на административните ръководители – председатели при необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVID-19, да вземат решение да се отсрочват насрочените производства, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер. В периода от 16 до 27 ноември 2020 г. в Окръжен съд – Велико Търново ще бъдат разглеждани само наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец; дела за осиновяване на дете; и други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата, или на министъра на правосъдието. Насрочените за разглеждане в този период дела са пренасрочени от съответните съдии-докладчици за други дати, не по-късно от 01.02.2021г.

В Съдебната палата продължават да се спазват всички противоепидемичните мерки. Влизането в сградата се осъществява само с лични предпазвани средства – маски, шлемове, шалове. На разположение за ползване от гражданите на входовете на сградата и пред съдебните зали са  поставени дозатори с дезинфектант за ръце. Справките по дела се извършват при спазване на задължителна дистанция от 2 метра, в периода от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. В останалото време се извършва дезинфекция на помещенията и гишетата.

  С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Окръжен съд – Велико Търново призовава адвокати, граждани и вещи лица да подават документи по пощата или по електронен път, а справките по дела да извършват по телефоните, обявени на сайта на съда за гражданско и наказателно деловодства, или по електронен път на обявения електронен адрес - vtos.bg@gmail.com. Създадена е необходимата организация за изпращането по електронен път на поискани от страните и/или техните представители съдебни книжа и на заявените от тях електронни адреси, а изготвените съдебни актове се публикуват на интернет страницата на съда - https://vtarnovo-os.justice.bg/. За улеснение на гражданите на интернет страницата на Окръжен съд – Велико Търново са публикувани и примерни образци на документи, които се подават до съда.


Ключови думи
Окръжен съд Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати