Сряда, 25 Nov 2020
            
Велико Търново Други

До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

  26.10.2020 14:15
До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

Предприятията и самоосигуряващите се лица от област В. Търново, които са изплатили доходи на физически лица /извън тези по трудов договор/ и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г. Тази година 31.10 е в събота, затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 2 ноември.
До момента за третото тримесечие в НАП В. Търново са приети и въведени 1921 декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. 1585 от тях са подадени по интернет с електронен подпис, 299 са подадените декларации с ПИК /персонален идентификационен код/, а 37 - на хартиен носител.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2020 г., също се декларира в срок до 2 ноември 2020 г.  Формулярът се подава и от физическите лица, придобили дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът, съответно, е 2 ноември 2020 г.
Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица /например, върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други/, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица /в случаите, когато данъкът е дължим/ и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.
   Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/. 


Ключови думи
НАП - Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати