Понеделник, 15 Мар 2021
            
Велико Търново Общество

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ преминава на онлайн обучение

  26.10.2020 13:32
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ преминава на онлайн обучение ВТУ \"Св. св. Кирил и Методий\"

За периода от 27 октомври 2020 г. до 8 ноември 2020 г. всички студенти и специализанти от Великотърновския университет, Филиала в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен да преминат към електронно обучение (с отдалечен достъп).
Това е посочено в заповед на ректора проф. Христо Бонджолов, издадена днес. Ето какво съдържа още тя:

"На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и заповеди № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и № РД-01-619 от 23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с усложняване на епидемичната обстановка през текущия зимен семестър на учебната 2020-2021 година

НАРЕЖДАМ:
За периода от 27 октомври 2020 г. до 8 ноември 2020 г.:

1. Всички студенти и специализанти от Великотърновския университет, Филиала в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен да преминат към електронно обучение (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex при запазване на седмичното разписание.

2. Провеждането на изпитите да се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, приет с решение на АС № 10/27.07.2020 г., като всеки преподавател своевременно публикува информация в електронната система Е-преподавател.

3. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2020-2021 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника, посочен в т. 2 от заповедта.

4. Процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат онлайн.

5. Събитията, планирани в посочения период, да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, да бъдат отложени.

6. Всички административни сгради на Великотърновския университет, на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен да продължат работа с установеното работно време при спазване на изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски на лицето или шлемове".

Сн. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


Ключови думи
ВТУ онлайн обучение проф. Христо Бонджолов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати