Събота, 31 Oct 2020
            
Общество Свищов

В Свищов обсъдиха изпълнението на проект за подобряване на градската среда

  16.10.2020 16:35
В Свищов обсъдиха изпълнението на проект за подобряване на градската среда

На 15 октомври 2020 година кметът на Общината Генчо Генчев проведе среща с живущите на ул. „Патриарх Евтимий“, на която беше обсъдена реализацията на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“.
Ръководството на общинска администрация запозна присъстващите с обстоятелството, че в деловодството са постъпили жалби от двама граждани, според които изпълнението на проекта носи редица рискове и проблеми.
В тях се твърди за възможни екологични рискове и риск, свързан с ритмичното водоснабдяване на района.
Кметът увери присъстващите /както и на проведеното на 21 август 2020 г. обществено обсъждане с гражданите на ул. „Патриарх Евтимий“/, че ще бъде извършена единствено санитарна сеч, като се предвижда съществуващата дървесно-храстова растителност да бъде съхранена. Засаждането на нови 400 дървета, храсти и цветя ще гарантира запазване на екологичното равновесие в квартала и града.
Присъстващите твърдо и категорично застанаха в подкрепа на проектното предложение и заложените дейности, като инициираха подписка в негова подкрепа, която ще бъде изпратена до отговорните институции, в отговор на постъпилите жалби от граждани.


Ключови думи
градска среда Свищов Генчо Генчев