Събота, 31 Oct 2020
            
Други Свищов

Свищовската академия, УНСС - София и ИУ – Варна ще си сътрудничат в областта на счетоводството и финансите

  16.10.2020 16:13
Свищовската академия, УНСС - София и ИУ – Варна ще си сътрудничат в областта на счетоводството и финансите

Меморандум за сътрудничество подписаха в София ректорите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проф. Марияна Божинова, на УНСС – проф. Димитър Димитров и на Икономически университет Варна – проф. Евгени Станимиров. Със сключения меморандум трите висши училища създават клъстер в областта на финансите и счетоводството (с координатор УНСС).
Тримата ректори изразиха своята убеденост, че чрез това сътрудничество се интегрира потенциалът на ръководените от тях институции в направления като съвместни образователни програми; повишаване ефективността на практическото обучение; участия в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси и др. Освен това, създаденият клъстер ще повиши проектния капацитет и практическа експертиза в областта на финансите и счетоводството. След подписването на меморандума домакинът на събитието проф. Димитър Димитров удостои проф. Божинова и проф. Станимиров с плакет „100 години УНСС” и Сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване.
Първият клъстер, който създадоха трите висши училища в началото на септември, е в областта на маркетинга и предприемачеството (с координатор ИУ – Варна). Предстои през м. ноември в Свищовската академия отново трите университета да създадат клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол (с координатор СА „Д. А. Ценов”).


Ключови думи
Стопанска академия УНСС ИУ - Варна