Събота, 31 Oct 2020
            
Общество

Обществено обсъждане за вземане на заем за покрит басейн и кучешки приют организира Община Павликени

  23.09.2020 09:44
Обществено обсъждане за вземане на заем за покрит басейн и кучешки приют организира Община Павликени

Обществено обсъждане за поемане на близо 1 милион лева дългосрочен дълг организира Община Павликени. Целта е със собствени средства да се реализират два проекта – „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на покрит плувен басейн в УПИ III, кв. 91 по плана на гр. Павликени" и „Изграждане на общински приют за безстопанствени животни в УПИ V, кв. 19 по ПУП на гр. Павликени".

Проектът за басейна е на стойност 431 900 лева, а за приюта – 414 000 лева. Стойността е с ДДС, а и за двата се предвижда финансиране изцяло с дългосрочен общински дълг.

Планира се вземане на нисколихвен кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, обезпечаването му ще е с приходи от местни данъци, такси, услуги и права, предоставени от общината, приходи от общинска собственост и други собствени приходи.

Общественото обсъждане е на 24 септември 2020 г. (четвъртък) от 17:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени.


Ключови думи
Павликени заем плувен басейн кучешки приют