Събота, 31 Oct 2020
            
Общество

Екипът, подготвящ „План за интегрирано развитие на община СВИЩОВ“, изготви график за работни срещи

  22.09.2020 11:49
Екипът, подготвящ „План за интегрирано развитие на община СВИЩОВ“, изготви график за работни срещи

На 16 септември 2020 г. в гр. Свищов се проведе организационна среща между екип от експерти на „Провида“ ЕООД с ръководството на община Свищов във връзка с подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021 – 2027 г. Срещата имаше за цел да се обсъди и изготви график за провеждане на таргетирани работни срещи, ангажирани с бъдещия ПИРО. В предстоящите срещи ще участват представители на различни заинтересовани страни от социално-икономическия живот с цел максимално ангажиране на местната общност със стратегическите приоритети на общината за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

През месец октомври 2020 г. се планират 9 срещи с граждани на община Свищов, както следва:

5 октомври 2020 от 10.00 ч. – Среща и дискусия с представители от сферата на образованието и културата.

5 октомври 2020 от 14.00 ч. – Среща и дискусия с младежки активисти, представители на неправителствения сектор и ангажирани лидери и ръководители на спортни клубове и др.

12 октомври 2020 от 10.00 ч. – Среща и дискусия с хората, ангажирани в областта на околната среда и водите.

12 октомври 2020 от 14.00 ч. – Среща и дискусия, посветена на здравеопазването и социалните услуги.

19 октомври 2020 от 14.00 ч. – Среща и дискусия с представители на селскостопанския сектор, рибовъдния и горския сектор, преработватели на земеделски и горски продукти

19 октомври 2020 от 17.00 ч. – Среща и дискусия с производители и преработватели на битови и индустриални стоки.

26 октомври 2020 от 14.00 ч. – Среща и дискусия с представители на бизнеса в сферата на публичната инфраструктура, облагородяване на населените места, комуникациите и строителството.

26 октомври 2020 от 17.00 ч. – Среща и дискусия с представители на бизнеса от сферата на търговията и услугите.

2 ноември 2020 от 14.00 ч. – Среща и дискусия с хотелиерите, ресторантьорите и предлагащите алтернативни туристически услуги.

Срещите ще се провеждат в Зала 1 в сградата на общината.


Ключови думи
Свищов ПИРО