Други

ВТУ ще бъде домакин на най-големия научен форум в областта на електронното обучение

  09:27, 17 Sep 20
ВТУ ще бъде домакин на най-големия научен форум в областта на електронното обучение

Великотърновският университет ще бъде домакин на Осмата национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 25–27 септември 2020 г.
Организатори на събитието са Националният център за дистанционно обучение, Центърът за дистанционно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центърът за дистанционно обучение към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Най-големият научен форум в областта на електронното обучение ще събере изследователи, университетски преподаватели и докторанти от цялата страна, за да обменят информация по темите и проблемите на електронното дистанционно обучение, както и да споделят добри практики.
Официален гост на конференцията ще бъде г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, която ще открие събитието.
Приветствие към участниците и гостите на конференцията ще направи проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
Пленарни доклади ще представят водещи учени в областта – проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, директор на Националния център за дистанционно обучение и председател на Организационния комитет на конференцията; чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и проф. д-р Ангел Смрикаров, преподавател и експерт в областта на електронното дистанционно обучение.
В рамките на събитието ще бъде организирана кръгла маса на тема: „Възможности за партньорство между университетите в рамките на предстоящия проект „Модернизация на висшите училища“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020“.
Конференцията ще бъде проведена в смесена форма (присъствено и виртуално) при спазването на всички противоепидемични мерки.
Всеки участник ще има възможност на избор за физическо присъствие или за отдалечено във виртуална аудитория.


Ключови думи
ВТУ електронно обучение Карина Ангелиева