Икономика

Велико Търново изостава по жилищно строителство, най-много се строи във Варна и София

  14:31, 09 Aug 20
Велико Търново изостава по жилищно строителство, най-много се строи във Варна и София

Жилищното строителство бележи ръст през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на миналата година, според информация на Националния статистически институт. Анализът на НСИ стъпва върху данните на общините за въвеждане в експлоатация на готови обекти.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. е 766, а новопостроените жилища в тях са 3660. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са със 104 повече, или с 15.7%, а жилищата в тях нарастват с 1317, или с 56.2%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 105 сгради със 739 жилища, София (столица) - 103 сгради с 993 жилища, и Бургас - 96 сгради с 475 жилища в тях. Велико Търново е във втората половина на това своеобразно класиране с 15 сгради и 69 жилища. Най-малко се е строило в Монтана и Видин – по една сграда.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.5%), следват тези с три стаи (35.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 2.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2020 г. е 318.2 хил. кв. м, или с 51.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 52.5% и достига 232.1 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 89.7 кв. м през второто тримесечие на 2019 г. на 86.9 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 137.6 кв. м, и Силистра - 135.3 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 62.5 кв. м, и Монтана - 57.0 кв. метра.


Ключови думи
жилищни сгради строителство НСИ