Вторник, 16 Мар 2021
            
Темида

Общинският съвет в Павликени набира кандидати за съдебни заседатели за Районния съд в града

  15.07.2020 14:29
 Общинският съвет в Павликени набира кандидати за съдебни заседатели за Районния съд в града

Общински съвет Павликени откри процедура за определяне на съдебни заседатели за  Районен съд – Павликени. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Велико Търново. До 30 септември Общинският съвет трябва да определи с гласуване кандидатите за съдебни заседатели
До 30 август жителите на общината могат да подават своите кандидатури. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия: да са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Павликени; да имат завършено най-малко средно образование, както и да не са осъждани за умишлено престъпление и да не страдат от психически заболявания. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд
Всеки кандидат за съдебен заседател следва да подаде заявление за кандидатстване за съдебен заседател по образец, заедно с необходимите документи в запечатан, който да бъде входиран в деловодството при Общински съвет - Павликени до крайния срок за подаване на документи - 30.08.2020 г. включително.
Допуснатите кандидати за участие в процедурата ще бъдат поканени за изслушване пред комисията по провеждане на избора.
Необходимите документите за кандидатстване, както и целият текст на поканата с пълните условия, могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Павликени в обявлението за откриване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Павликени – на следния линк: shorturl.at/efAFH.


Ключови думи
съдебни заседатели Павликени
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати