Общество

Кметът на Елена Дилян Млъзев бе избран за зам. председател на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ

  15:29, 14 Jul 20
Кметът на Елена Дилян Млъзев бе избран за зам. председател на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ

В присъствието на заместник-председателя на 44-ото Народно събрание Емил Христов и председателя на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов в София започна заседанието на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ. Членове на експертно-консултативния орган на Сдружението са 115 представители на 85 общини. Една от важните функции на Комисията е генериране на ефективни идеи за развитие и усъвършенстване на законовата рамка на местната власт и формиране на ясна перспектива за развитие и задълбочаване на взаимодействието между институциите.

Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ избра своето ръководство за новия мандат.
Председател на Комисията: Владимир Георгиев – кмет на община Самоков
Заместник-председатели:
Дилян Млъзев – кмет на община Елена
Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна
Пантелей Мемцов – председател на ОбС Чепеларе
Мария Динева – председател на ОбС Стара Загора
Мария Стойчева - председател на ОбС Тетевен
Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, община „Родопи“


Ключови думи
Делят Млъзев Елена НСОРБ