Други

Хиляди мъртви риби изплуваха в Янтра между Драганово и Върбица

  15:41, 06 Jul 20
Хиляди мъртви риби изплуваха в Янтра между Драганово и Върбица

Множество сигнали до РИОСВ и публикации във Фейсбук показват драматична картина с мъртва риба в Янтра тези дни. Хората настояват, че рибата е отровена. Според експертите от екоинспекцията обаче става въпрос за измиране поради естествено изчерпване на кислорода във водата.

Картината обаче е жестока, като се започне от Драганово и се стигне до Писарево и Върбица, откъдето са повечето кадри, споделени в мрежата.

Сигналите за мор на риба край Писарево и Върбица са проверени още в неделя. При извършения оглед експертите на РИОСВ са констатирали измиране на риба основно в застоялите места с големи обраствания на Янтра в района на мелницата на с. Писарево и до моста за с. Върбица.

„И в двата участъка на река Янтра се наблюдава маловодие, ниска скорост на движение на водата и голямо количество водорасли и водна леща. По време на проверката от Рeгионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени стойности на показателите: рН – 8,36; Разтворен кислород – 6,79 мгО2/л, Температура – 29,7оС и Електропроводимост – 523 µS/см. При извършения оглед на изходния канал на “Захарни заводи” АД се установи, че се заустват само разрешените охлаждащи води в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. Заустването на Лясковско дере в р. Янтра е на около 12 км преди с. Писарево и на около 18 км преди с. Върбица.

Измерените стойности на рН на водата показват, че няма химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

Вероятната причина за наблюдавания замор може да се обясни с ниската скорост на движение на водата в тези участъци, маловодието, високата температура и голямото количество водорасли, които през нощта способстват за изчерпване на разтворения кислород във водата”, констатират екипите на РИОСВ.


Ключови думи
измряла риба