Общество

Питат жителите на Павликени как да се развива общината им

  15:18, 06 Jul 20
Питат жителите на Павликени как да се развива общината им

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Павликени за периода 2021-2027 г. Този документ е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.
Участието на гражданите в изработването на Плана ще гарантира качеството и реалистичността му. Всеки жител на общината може да участва в този процес като попълни анкета, която ще намери в електронна форма в сайта на Община Павликени или на хартиен носител – в Информационния център и във всяко от кметствата по населени места. След това гражданите ще бъдат поканени за участие в последващите обществени обсъждания, за което те  ще могат да заявят желанието си чрез посочване на координати за връзка в края на анкетата.
Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи, попълването на анкетата онлайн ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на Плана.
Анкетата ще бъде активна до 24 юли 2020 г., включително.
Анкетата можете да намерите на http://shorturl.at/drGK4.


Ключови думи